Aktualności

Informacja dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
termin wystawiania ocen końcowych oraz termin konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji uczniów, podane zostały we wrześniu 2018 r. zarówno Wam, jak i Waszym Rodzicom. Są to 23 i 25 kwietnia 2019 r.
Czynimy starania, by klasyfikacja odbyła się:
– w zgodzie z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem,
– w podanym na początku roku terminie.
Życzymy Wam spokojnego przygotowywania się do egzaminów.

DZIEŃ OTWARTY W OTWARTYM NA ŚWIAT SŁOWAKU – 13.04.2019

Dyrektor i Rada Młodzieżowa Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie serdecznie zapraszają Uczniów trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych (zapraszamy także Rodziców) na spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Zespołu, Grona Pedagogicznego oraz Rady Młodzieżowej.

Spotkania w ramach Dnia Otwartego Słowaka rozpoczną się w sobotę, 13 kwietnia 2019 r.:

  • o godzinie 1100 (dla uczniów gimnazjów),
  • o godzinie 1200 (dla uczniów szkół podstawowych).

W zależności od aury, zapraszamy do holu głównego szkoły lub Ogrodów Słowaka.
Dzień Otwarty Słowaka będzie okazją do prezentacji kryteriów rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, systemu kształcenia oraz najnowszych osiągnięć uczniów Liceum, a także form współpracy z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami.

Nauczyciele Słowaka, którzy zgodnie z prawem nie strajkują w dni wolne, poświęcą Wam czas, tak jak to czynią na co dzień w swej pracy dydaktycznej i wychowawczej – lekcyjnej i pozalekcyjnej, pokazując młodym ludziom świat i ucząc godnego i odpowiedzialnego w nim funkcjonowania.

Egzamin gimnazjalny – dzień drugi i trzeci

Szanowni Państwo, Kochani Gimnazjaliści,
serdecznie zapraszam w czwartek i piątek na kolejne części egzaminu gimnazjalnego. Mam nadzieję, że pierwsze, wyjątkowe ze względu na sytuację emocje, opadły zarówno z Rodziców, jak i z Was.
Jutro i w piątek spotykamy się o 800. Trochę wcześniej niż dziś, ale powinno to usprawnić recepcję i losowanie numerów stolików. Zespoły nadzorujące powinny być skompletowane, o co dbają dyrektorzy chorzowskich szkół. Wasi Wychowawcy i Profesorowie są z Wami.
Życzymy Wam powodzenia na kolejnych egzaminach.
Przemysław Fabjański

Informacja na temat egzaminu gimnazjalnego

Szanowni Państwo, Kochani Gimnazjaliści,
dyrektorzy chorzowskich szkół dokładają wszelkich starań, by egzamin gimnazjalny odbył się w terminie kwietniowym, czyli w dniach 10-12.04.2019 r. Mamy nadzieję, że nasze działania okażą się na tyle skuteczne, że zaplanowany egzamin zostanie przeprowadzony.
Na środę (egzamin z przedmiotów humanistycznych i języka polskiego) udało mi się skompletować zespół nadzorujący, który częściowo zastąpi ten powołany zgodnie z prawem, na dwa miesiące przed terminem egzaminu. Niewielkie możliwości kadrowe powodują jednak, że egzamin może odbyć się wyłącznie w sali gimnastycznej, która od piątku (5.04) przygotowana jest na tę ewentualność. Rozpoczęcie egzaminu uzależnione będzie od spełnienia wymogu określonej rozporządzeniem MEN liczby członków zespołu nadzorującego (2 os. na pierwszych 25 uczniów i jedna na każde następne 25). Jeśli wszyscy się stawią, egzamin rozpocznie się o godzinie 900.
Serdecznie zapraszam i proszę wszystkich przystępujących do niego uczniów klasy trzeciej Gimnazjum Dwujęzycznego o przybycie do holu głównego szkoły o godzinie 815. Postaram się, by w zespołach nadzorujących egzamin pracowali wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w naszym Zespole lub innych szkołach i placówkach, gdyż opublikowane w ostatniej chwili rozporządzenie MEN budzi poważne wątpliwości prawne.
Razem z Radą Pedagogiczną Słowaka trzymam za Was kciuki i życzę złamania piór (oczywiście z czarnym atramentem).

Informacja dotycząca ewentualnego strajku od 8.04.2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, zatrudnieni w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących opowiedzieli się w referendum za przystąpieniem, począwszy od 8 kwietnia 2019 r. do bezterminowego strajku. Mimo posiadania wiedzy o zagrożeniu protestem już jesienią 2018 r., rozmowy z organizacjami związkowymi podjęte zostały stosunkowo niedawno. Niestety nie przynoszą one oczekiwanych przez pedagogów efektów.
W związku z powyższym, realnym wydaje się podjęcie strajku przez nauczycieli Gimnazjum i Liceum od najbliższego poniedziałku.
Do czasu zakończenia ewentualnego strajku w naszym zespole prowadzone będą zajęcia opiekuńcze, w czasie zgodnym z tygodniowym rozkładem zajęć, w celu wsparcia tych z Państwa, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom. Opiekę sprawować będzie dyrektor i wicedyrektor.
Egzaminy szkolne są niestety zagrożone, jednak czynię wszelkie starania, by mogły się one odbyć w podanych Państwu oraz Uczniom terminach. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie o zagrożeniu nieprzeprowadzeniem egzaminów poinformowane zostały w marcu 2019 r. Również w tej sprawie zwróciłem się dzisiaj do Śląskiej Kurator Oświaty, w kompetencjach której znajduje się wspomaganie szkół w zakresie organizacji egzaminów (art. 51 ust. 1, p. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Także dyrektorzy chorzowskich szkół i przedszkoli podjęli w tym zakresie odpowiednie działania, prowadzone pod egidą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.
Mam nadzieję, że zarówno egzamin gimnazjalny, jak i maturalny odbędą się.
Poniżej znajdziecie Państwo list Pani Śląskiej Kurator Oświaty, skierowany do dyrektorów szkół, a także list Pani Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, skierowany do rodziców uczniów. Wymienione dokumenty otrzymacie Państwo także za pośrednictwem e-dziennika.

Szanowni Państwo,
Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących dziękuje Państwu za wsparcie, wyrażone ustami Rady Rodziców. Rada dziękuje także za spontaniczne i piękne wyrazy poparcia płynące ze strony Państwa dzieci – uczniów obu naszych szkół. Ja także dziękuję za szacunek okazywany polskiej edukacji.
Licząc na pozytywne rozwiązanie sprawy, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku dla Szanownych Państwa.
Przemysław Fabjański – dyrektor

Listy:

ZNP- informacja o strajku nauczycieli

Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli