Dystrybucja świadectw maturalnych

Szanowni Absolwenci, uprzejmie informuję, iż zgodnie z komunikatem Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone do szkół 4 lipca w godzinach 900-1200. O godzinie odbioru poinformuję Was niezwłocznie poprzez komunikat na stronie internetowej AZSO.