DZIEŃ OTWARTY W OTWARTYM NA ŚWIAT SŁOWAKU – 13.04.2019

Dyrektor i Rada Młodzieżowa Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie serdecznie zapraszają Uczniów trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych (zapraszamy także Rodziców) na spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Zespołu, Grona Pedagogicznego oraz Rady Młodzieżowej.

Spotkania w ramach Dnia Otwartego Słowaka rozpoczną się w sobotę, 13 kwietnia 2019 r.:

  • o godzinie 1100 (dla uczniów gimnazjów),
  • o godzinie 1200 (dla uczniów szkół podstawowych).

W zależności od aury, zapraszamy do holu głównego szkoły lub Ogrodów Słowaka.
Dzień Otwarty Słowaka będzie okazją do prezentacji kryteriów rekrutacji uczniów do klas pierwszych Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, systemu kształcenia oraz najnowszych osiągnięć uczniów Liceum, a także form współpracy z Uniwersytetem Śląskim i innymi uczelniami.

Nauczyciele Słowaka, którzy zgodnie z prawem nie strajkują w dni wolne, poświęcą Wam czas, tak jak to czynią na co dzień w swej pracy dydaktycznej i wychowawczej – lekcyjnej i pozalekcyjnej, pokazując młodym ludziom świat i ucząc godnego i odpowiedzialnego w nim funkcjonowania.