Informacja dotycząca ewentualnego strajku od 8.04.2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, zatrudnieni w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących opowiedzieli się w referendum za przystąpieniem, począwszy od 8 kwietnia 2019 r. do bezterminowego strajku. Mimo posiadania wiedzy o zagrożeniu protestem już jesienią 2018 r., rozmowy z organizacjami związkowymi podjęte zostały stosunkowo niedawno. Niestety nie przynoszą one oczekiwanych przez pedagogów efektów.
W związku z powyższym, realnym wydaje się podjęcie strajku przez nauczycieli Gimnazjum i Liceum od najbliższego poniedziałku.
Do czasu zakończenia ewentualnego strajku w naszym zespole prowadzone będą zajęcia opiekuńcze, w czasie zgodnym z tygodniowym rozkładem zajęć, w celu wsparcia tych z Państwa, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom. Opiekę sprawować będzie dyrektor i wicedyrektor.
Egzaminy szkolne są niestety zagrożone, jednak czynię wszelkie starania, by mogły się one odbyć w podanych Państwu oraz Uczniom terminach. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie o zagrożeniu nieprzeprowadzeniem egzaminów poinformowane zostały w marcu 2019 r. Również w tej sprawie zwróciłem się dzisiaj do Śląskiej Kurator Oświaty, w kompetencjach której znajduje się wspomaganie szkół w zakresie organizacji egzaminów (art. 51 ust. 1, p. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Także dyrektorzy chorzowskich szkół i przedszkoli podjęli w tym zakresie odpowiednie działania, prowadzone pod egidą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.
Mam nadzieję, że zarówno egzamin gimnazjalny, jak i maturalny odbędą się.
Poniżej znajdziecie Państwo list Pani Śląskiej Kurator Oświaty, skierowany do dyrektorów szkół, a także list Pani Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, skierowany do rodziców uczniów. Wymienione dokumenty otrzymacie Państwo także za pośrednictwem e-dziennika.

Szanowni Państwo,
Rada Pedagogiczna Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących dziękuje Państwu za wsparcie, wyrażone ustami Rady Rodziców. Rada dziękuje także za spontaniczne i piękne wyrazy poparcia płynące ze strony Państwa dzieci – uczniów obu naszych szkół. Ja także dziękuję za szacunek okazywany polskiej edukacji.
Licząc na pozytywne rozwiązanie sprawy, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku dla Szanownych Państwa.
Przemysław Fabjański – dyrektor

Listy:

ZNP- informacja o strajku nauczycieli

Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Zmiana warunków rekrutacji do Liceum dla absolwentów szkół podstawowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Nowowprowadzony przepis burzy ofertę edukacyjną ogłoszoną kandydatom do naszego Liceum w ustawowym terminie (28.02.2019).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej, nie możliwości realizacji rozszerzeń programowych od klasy drugiej. Kandydaci muszą dokonać wyboru profilu dalszego kształcenia już w czasie rekrutacji.

W zakładce “Rekrutacja” znajdziecie Państwo dostosowaną do nowych przepisów ofertę edukacyjną. Zmiana, którą niestety oceniamy jako niekorzystną dla uczniów, dotyczy wyłącznie absolwentów szkół podstawowych.

Światowy Dzień Geografa

Nauczycielom geografii – naszym prześwietnym Profesorom, składam najlepsze życzenia w Światowym Dniu Geografa. Wszystkim uczniom Słowaka, w tym Kołu Geografów “Peneplena” życzę wspaniałych podróży, które dzięki Waszym rodzicom., ale przede wszystkim nauczycielom, realizujecie.

Przemysław Fabjański