Próbny egzamin maturalny – błąd w terminach próbnych matur

W poprzedniej wiadomości o próbnych egzaminach maturalnych nastąpił błąd. Poniżej przedstawiam sprostowanie.

  • próbny egzamin maturalny w wiedzy o społeczeństwie jest środę 9 stycznia o godz. 14.00
  • próbny egzamin maturalny z geografii jest w czwartek 10 stycznia o godz. 9.00
  • próbny egzamin z fizyki jest w czwartek 10 stycznia o godz. 14.00
  • próbny egzamin z języka niemieckiego, poziom rozszerzony jest w piątek 11 stycznia o godz. 9.00

Kwalifikacja do zawodów II stopnia Olimpiady Filozoficznej

Miło mi poinformować, że Jadwiga Mozgol z 3D zakwalifikowała się do zawodów rejonowych XXXI Olimpiady Filozoficznej pracą pisemną “Czy sztuka jest demokratyczna? Rozważania o roli sztuki i estetyki w kształtowaniu się postaw politycznych”.

II etap zmagań odbędzie się 16.02.2019 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkania rodzicielskie 3.01.2019

Życząc Państwu zdrowego, obfitującego w sukcesy Nowego Roku, uprzejmie przypominam o dzisiejszych zebraniach rodzicielskich, organizowanych w porozumieniu z wychowawcami klas. Ich początek przewidziano na godzinę 18.00.