Wydarzenie Chrońmy Świat! Szczyt Klimatyczny COP24 Katowice

Uniwersytet Śląski Dzieci we współpracy z Katowicami Miastem Ogrodów – Instytucją Kultury im. K. Bochenek oraz Theater Bonn wraz z organizacją Save The World serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa śląskiego do udziału w projekcie edukacyjnym.

“Chrońmy Świat!”

Projekt realizowany jest w ramach
Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ – COP24.
Projekt objęty został patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Partnerem projektu jest Urząd Miasta Katowice.

 

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt. Wojciech Kwaśny.

Zaproszenie dla szkół

Program

Więcej “Wydarzenie Chrońmy Świat! Szczyt Klimatyczny COP24 Katowice”

Ośmiu uczniów w etapie okręgowym 45. Olimpiady Geograficznej

Do etapu okręgowego 45. Olimpiady Geograficznej zakwalifikowało się ośmiu uczniów naszej szkoły:

Jakub Burda 1e, Bartłomiej Rupeć 2b, Tomasz Szafarczyk 2c, Jakub Moś 2c, Jakub Grondziowski 3a, Julia Micuła 3c, Krzysztof Stefan 3c oraz Krzysztof Kasprowski 3c.  Zawody okręgowe odbędą się 9-10.02.2019 na WNoZ UŚ w Sosnowcu.

Gratulujemy.

Happy Human Rights Day!

Dziękujemy!

W piątek napisaliśmy w Słowaku 90 listów! Dołączyliśmy do rekordowego Maratonu, który w całej Polsce dał do tej chwili 230 000 listów! Serdecznie dziękujemy za Wasze nieocenione wsparcie i solidarność z ludźmi całego świata!

Happy Human Rights Day!
Amnesty International Team

Green School z Bali (Indonezja) zagości w Słowaku

We wtorek (11.12) o godzinie 11.10 w sali gimnastycznej Słowaka, grupa uczniów z indonezyjskiej szkoły z wyspy Bali – gości COP24 – wystąpi z przedstawieniem dotyczącym wyzwań wobec młodzieży, związanych z problemami klimatycznymi. Całą społeczność Słowaka serdecznie zapraszam. Obowiązuje zmienne obuwie.

W związku z projektem, zajęcia w dniu 11.12 odbywają się według następującego harmonogramu:

  • lekcje 0, 1, 2, 3 – według obowiązującego rozkładu lekcji i przerw,
  • pierwsza długa przerwa – 11.05 – 11.45,
  • lekcja 4 – 11.45 – 12.30,
  • lekcja 5 – 12.35 – 13.20,
  • lekcja 6 – 13.25 – 14.10,
  • lekcja 7 – 14.20 – 15.05.

Wolontariuszy z Koła Geografów “Peneplena”, którym serdecznie dziękuję za dziesiątki godzin pracy związanej z organizacją 30. Peneplena Travel Festival’u, zbiórki publicznej na rzecz ofiar wojny w Jemenie oraz wydarzeń związanych z COP24, zapraszam w nagrodę na specjalne warsztaty prowadzone przez Balijczyków. Początek o godzinie 12.35 w Auli Krzemienieckiej.

POŻEGNANIE PANI MARII STOKOWSKIEJ-MISIURKIEWICZ

8 grudnia 2018 roku delegacja Kawiarenki Literackiej uczestniczyła w katowickiej Katedrze w uroczystościach pogrzebowych śp. Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz  – aktorki Teatru Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu krakowskiej PWST związała się z Teatrem Śląskim. Teatromani pamiętają ją z bogatego repertuaru romantycznego, młodopolskiego i współczesnego. W pierwszych miesiącach wprowadzenia stanu wojennego współorganizowała Teatr Domowy. W swoją bogatą artystyczną biografię wpisała znaczący epizod związany z chorzowskim Słowakiem i jego Kawiarenką Literacką. Była razem z nieżyjącymi już swoim mężem Krzysztofem Misiurkiewiczem i redaktorem Stanisławem Olejniczakiem przyjacielem naszego Zespołu. Razem z bardem Teatru Domowego ks. Antonim Klemensem uratowaliśmy od zapomnienia teksty, które składały się na scenariusze przedstawień Teatru Domowego poezji stanu wojennego na Górnym Śląsku. Wspólnie od kilkunastu lat tworzyliśmy kolejne spektakle przywracające pamięć o tym zjawisku kulturowym. Zawsze jesienią przychodziła na próby, pracowała nad dykcją i kulturą słowa. Ruch sceniczny, dramaturgia pieśni i końcowy kształt naszych przedstawień były jej dziełem. Przekazała nam swój repertuar, swoje ulubione i ukochane teksty aby trwały w repertuarze Kawiarenki. Była usatysfakcjonowana faktem, że Kawiarenka Literacka utrwala ten repertuar nadając mu współczesny kształt. Dawni członkowie Zespołu pamiętają jej sceniczne wskazania jak interpretować współczesne i dawne teksty. Najmłodsi ostatni raz spotkali się z Panią Maria na Scenie Kameralnej w grudniu 2017 roku. Była i jest cząstką naszego Zespołu. Spektakl, który Kawiarenka zaprezentuje 10 grudnia 2018 roku na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego jest dedykowany Jej pamięci.