TEATRALNE ZADUSZKI

Delegacja Kawiarenki Literackiej 3 listopada w godzinach południowych odwiedziła tradycyjnie śląskie nekropolie: Cmentarz przy ul. Francuskiej i Cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach. Zapalając znicze na grobach ludzi kultury wspominaliśmy Stanisława Ligonia, Zbyszka Cybulskiego Mikołaja Góreckiego, Krystynę Bochenek, Wojciecha Kilara, aktorów Teatru Śląskiego : Halinę Cieszkowską i Tadeusza Kalinowskiego oraz twórców Opery Śląskiej w Bytomiu: Adama Didura oraz Stefana Gardę. Potem przy listopadowej herbacie na Francuskiej rozmawialiśmy o tradycjach teatralnych Śląska i Słowaka. Takie spotkania to już długoletnia tradycja Kawiarenki Literackiej.