II Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane udziałem w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Pedagogicznej do zgłoszenia się do pedagoga szkolnego.
Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:

  • pierwszy etap – szkolny
    polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez organizatorów, w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady; (etap szkolny – 11 stycznia 2019 r.)
  • drugi etap
    polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej oraz zaproponowania strategii udzielenia pomocy; (nadesłanie prac do 29 marca 2019 r.)
  • trzeci etap
     ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką 10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi działaniami pomocowymi (12 czerwca 2019 r.)

Zgłoszenia uczestników do 20 grudnia 2018 roku.

Organizator:
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
Kinga Jama, tel. 508 199 776

Opieka merytoryczna:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda:
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych