Wyniki Egzaminu Dojrzałości

Egzaminy maturalne już za nami. Po wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości zapraszamy 3 lipca od godziny 12 do Sali Konferencyjnej. Tegoroczny egzamin maturalny zdało 97.6% zdających. 33% zdających egzamin pisemny z Języka angielskiego na poziomie podstawowym osiągnęło 100%. 6% zdających egzamin pisemny z Języka angielskiego na poziomie rozszerzonym osiągnęło maksymalna liczbę punktów. Zdobyła ją również 11% grupa zdających matematykę na poziomie podstawowym.
Serdecznie gratulujemy !!!