Konkurs na nowy znak graficzny Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Informujemy, że konkurs na nowy znak graficzny Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka pozostaje nierozstrzygnięty.
Uczniom którzy złożyli swoje projekty bardzo dziękujemy.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska z słowakowymi gadgetami w czasie trwania Pikniku Słowaka w dniu 2.06.2018r. w celu odbioru podziękowania wraz z atrakcyjnym upominkiem.