Uniwersytet w uniwersyteckim Słowaku

Po majowym weekendzie szkoła wznowiła swą działalność dydaktyczną (oczywiście Profesorowie tak długiego weekendu nie mieli) . Na uczniów czeka niespodzianka w postaci wystawy prezentującej 50-letni dorobek naszej Alma Mater – Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy na parter budynku AZSO.

Osiągnięcia uczniów-KANGUR 2018

W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu KANGUR uczniowie reprezentujący naszą szkołę uzyskali tradycyjnie czołowe lokaty.

W kategorii JUNIOR:

wynik BARDZO DOBRY uzyskała KUCZERA MAŁGORZATA (klasa 3 GD A)

WYRÓŻNIENIE uzyskali: TRASKOWSKI MARCIN, KUKLA PRZEMYSŁAW, RYMER IWO, KRZYWIECKA ANNA, SZYMIK ANNA, SOCHA WOJCIECH, KNOP WOJCIECH, POLANIN OLGA.

W kategorii STUDENT:

WYRÓŻNIENIE uzyskali: NARIMANY JULIAN, SZYMCZYK IZABELA, SOCHA MARCIN.

Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom GRATULUJEMY.