Rada Rodziców

Rada Rodziców Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu. Kadencja Rady Rodziców AZSO upływa we wrześniu 2017 r.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 • Paulina Narimany 2 b – Przewodnicząca
 • Jolanta Dorobisz 3 c – V-ce Przewodnicząca
 • Joanna Szafarczyk 1 c – V-ce Przewodnicząca
 • Małgorzata Kern 1 a – Sekretarz
 • Edyta Wodziczko 1 e – Członek RR
 • Jacek Wesenfeld 3 b – Członek RR
 • Krystyna Danysz 2 c – Członek RR
 • Marta Chmielewska 3 gda – Członek RR
 • Anna Łakomy 1 d – Członek RR
 • Jacek Kostek 3 d – Członek RR
 • Jarosław Kaczmarski 2 gdb – Członek RR
 • Aleksandra Kluba 2 d – Członek RR
 • Agnieszka Kolryga 2 gdc – Członek RR
 • Joanna Krawczyk-Płonka 2 gda – Członek RR
 • Alina Majewska-Łysoń 1 b – Członek RR

 


Księgowa Rady Rodziców:

 • Agnieszka Głogowska

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy – tytułem „wpłata na rzecz szkoły”, proszę kierować na rachunek:
ING Bank Śląski O/Chorzów 23 1050 1214 1000 0024 2199 2500


Kasjer Rady Rodziców:

 • Mariola Zachłod

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie,
ul. gen. H. Dąbrowskiego 36, parter – s. 102 (sekretariat)


Kasa Rady Rodziców czynna jest:

 • poniedziałek – czwartek – 9:30 – 17:30
 • piątek – 9:30 – 15:30
 • w trakcie klasowych zebrań rodzicielskich (według harmonogramu zebrań)

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest na stronie internetowej AZSO w dziale „Statut i regulaminy”


Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Rodziców.

PROTOKÓŁ nr 2/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 3/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 4/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 5/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 6/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 8/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 9/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 10/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 11/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 12/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 2/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 3/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 4/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 5/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 6/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 7/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 8/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 9/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 10/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 11/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 12/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 1/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 2/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 3/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 4/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 5/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 6/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 7/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 8/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 9/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 10/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 11/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 1/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 2/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 3/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 4/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 5/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 6/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 7/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 8/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 9/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 10/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 11/2017-2018