Promocja Absolwentów Rocznika 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci i Rodzice,

30 maja 2018 r.  rocznik maturalny kończy swój sześcio- lub trzyletni pobyt w Słowaku. To wspólne święto Rodziców, Profesorów i ich Uczniów – ważny z punktu widzenia edukacyjnego i bardzo ważny z wychowawczego dzień dla nas wszystkich.

Serdecznie zapraszam na Uroczystość Promocji Absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, która rozpocznie się o godzinie 17.00 Hejnałem Miasta Chorzów.
Program uroczystości przedstawia się następująco:
1. Hejnał Miasta Chorzów
2. Zapowiedź uroczystości
3. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły, Gaudeamus igitur – pieśń społeczności akademickiej
4. Hymn Państwowy
5. Uroczystość przekazania Sztandaru Uniwersyteckiego Liceum Słowackiego
6. Poetycka i muzyczna refleksja w wiosennej scenerii Ogrodów Słowaka
7. Wystąpienie Dyrektora AZSO
8. Wystąpienie przedstawiciela Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego
9. Wystąpienie Prezydenta Miasta Chorzów i zaproszonych gości.
11. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień:
– Honorowego Tytułu Primus Inter Pares
– Honorowego Tytułu Absolwent Roku
– Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów
– Wpisu do Złotej Księgi Olimpijczyków
– Listów Gratulacyjnych Jego Magnificencji
– Nagród Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
– Nagród Wychowawców Klas
– Certyfikatów wolontariatu.
12. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Młodzieżowej i przedstawiciela absolwentów.
13. Rozdanie świadectw.
14. Hymn Szkoły.
15. Wyprowadzenie Sztandaru
16. « Pamiętajcie o ogrodach » – pieśń na pożegnanie.
17. Zakończenie uroczystości.