ZEBRANIE W SPRAWIE WYJAZDU DO PIANCAVALLO

Zebranie w sprawie wyjazdu zimowego do Piancavallo odbędzie się w środę 24.10 o godzinie 12.10 ( II duża przerwa) w sali geograficznej.

Zapraszamy zainteresowanych i zapisanych uczniów.

Zbiórka dla Przystani Ocalenie

Zapraszam serdecznie do przynoszenia karmy, kocy, misek, zabawek, kaszy, ryżu, makaronu i innych rzeczy dla zwierząt. Wszystko zostanie przekazane podopiecznym Przystani Ocalenie. Zbiórka trwa do 29.10.2018r i zakończy się Szkolnym Dniem Praw Zwierząt organizowanym przez klasę ID, którego program zostanie przedstawiony wkrótce.

Pomagamy Iskierce.

W niedzielę 7.10.2018r. nasi uczniowie – wolontariusze będą kwestować na rzecz Fundacji Iskierka podczas Silesia Maratonu.
Tym razem zbieramy na zakup specjalistycznego sprzętu na oddział onkologii dziecięcej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii.
Przypominam wolontariuszom o konieczności przyniesienia w poniedziałek wypisanego kwestionariusza i zdjęcia ( legitymacji do skserowania).
Jest jeszcze 6 wolnych miejsc na wolontariat, więc jeżeli jeszcze ktoś jest chętny to zapraszam w poniedziałek – zasada ” kto pierwszy ten lepszy” 🙂

VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

W terminie od 20.09.2018r. do 23.09.2018r. uczniowie Tomasz Szafarczyk oraz Marcin Traskowski reprezentowali szkołę i województwo śląskie na VII Kongresie Młodych Matematyków Polskich, który odbył się w Lublinie. Kongres był organizowany przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Podczas Kongresu uczniowie mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane wykłady oraz poznać miasto Lublin, które wyróżnia się bogatą, wielowiekową historią.

 

Zebranie trójek klasowych

Jutro 14 września ( piątek ) o godzinie 11.05 w Auli Krzemienieckiej, odbędzie się zebranie trójek klasowych. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących, takich jak 40 Rajd Słowaka, Wolności Czytania. Zebranie może wydłużyć się na 4 godzinę lekcyjną. Zapraszamy przedstawicieli każdej klasy, a wychowawców prosimy o usprawiedliwienie ewentualnych spóźnień.

Konkurs historyczny – „Co mój przodek robił 100 lat temu”

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów AZSO w Chorzowie w roku szkolnym 2019/2019
 2. Konkurs jest integralna częścią szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w roku 2018.
 3. Termin konkursu 1 września 2018 – 1 listopada 2018 r.
 4. Zasady konkursu
  a) uczestnicy konkursu gromadzą materiały źródłowe na temat swojej rodziny w okresie lat 1918-1922 związanych z procesem odbudowy państwowości polskiej.
  b) metodyka pracy: gromadzenie informacji źródłowych, wywiad środowiskowy, rozmowa nauczająca, praca archiwalna.
  c) przygotowanie ostatecznej prezentacji pracy
 5. Prace należy złożyć do 1 listopada w sali nr 211 AZSO w Chorzowie
 6. Wszelkie dodatkowe informacje ws. konkursu udziela mgr Krystian Kazimierczuk
 7. Nagroda Dyrektora Szkoły zostanie wręczona w trakcie Chorzowskiego Biegu Niepodległości 9 listopada 2018 r.