Do czego mogą prowadzić podziały społeczne, czyli Rwanda 1994

25 maja gościł w naszej szkole Bertrand Ishimwe, Rwandyjczyk, artysta malarz i założyciel Fundacji Irembo, wspierającej ofiary ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r. W wyniku bratobójczych walk pomiędzy wspieranymi przez rząd i kościół katolicki Hutu a ludem Tutsi zginęło ponad milion obywateli kraju, a ponad drugie tyle zmuszonych zostało do uchodźstwa. To jedno z najstraszniejszych i najbardziej odrażających wydarzeń XX wieku, którego źródło znajduje się w hańbiącym okresie kolonializmu, kiedy to Belgowie na podstawie cech antropologicznych podzielili naród rwandyjski na dwa „sorty”.

Spotkanie z Bertrandem, z którego rodziny ocalała jedynie matka i jej brat, było świetną lekcją historii i wychowania dla młodzieży. Dziękujemy.

Zniżki komunikacyjne dla młodzieży

Uprzejmie przypominam, iż do dnia 31 maja 2018 r. uczniowie do 16 roku życia, mogą korzystać ze 100% zniżki na przejazdy środkami komunikacji KZK GOP za okazaniem legitymacji szkolnej. Po tym terminie z darmowych przejazdów korzystać będą mogli wyłącznie posiadacze Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP). Karty można nabyć w punktach obsługi klienta.

Z orężem przez wieki

Prezydent Miasta Chorzów, Pan Andrzej Kotala, zaprasza z okazji 150-lecia Królewskiej Huty, na wielki pokaz rekonstrukcyjny, który odbędzie się 2 czerwca w Chorzowie. W tym dniu odbywa się także Piknik w Ogrodach Słowaka, na który zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka. Zarówno dla mieszkańców Miasta, jak i gości z innych miejscowości 2 czerwca staje się okazją do wizyty w Chorzowie. Zapraszamy

Sczegóły:

www.stowarzyszenie.slowacki.edu.pl

www.chorzow.eu

Uniwersytet w uniwersyteckim Słowaku

Po majowym weekendzie szkoła wznowiła swą działalność dydaktyczną (oczywiście Profesorowie tak długiego weekendu nie mieli) . Na uczniów czeka niespodzianka w postaci wystawy prezentującej 50-letni dorobek naszej Alma Mater – Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy na parter budynku AZSO.

1% dla ambitnej młodzieży Słowaka

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka (KRS 0000025586), składając Państwu serdeczne podziękowania za ofiarne wspieranie pomysłów nauczycieli i młodzieży chorzowskiego Słowaka, mających na celu wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, prosi o przekazywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką SPS jest od 2007 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r.. Od wielu lat  organizuje szkolnych wyjazdów narciarskich oraz interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych dla gimnazjalistów i licealistów. Było także współorganizatorem dziesiątek przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (konkursy, olimpiady, wystawy, zawody sportowe, przeglądy itp.). Stowarzyszenie umożliwia udział młodzieży Słowaka w wolontariacie międzynarodowym. W 2005 r. przeprowadziło wielką akcję mającą na celu zebranie pieniędzy na pomoc zniszczonej przez tsunami szkole na Sri Lance, a od 2015 „pomaga pomagać” ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. SPS wspiera również ambitną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej, współorganizuje i funduje nagrody na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach tematycznych. Podejmuje także szereg mniejszych inicjatyw, jak na przykład organizacja rocznikowych zjazdów absolwenckich.
W 2007 r., po zmianie statutu, sąd przyznał Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego. Statutowym celem tej pozarządowej organizacji jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Chorzów.
Od kilkunastu lat Stowarzyszenie wspiera młodzież znajdującą się w trudniejszej sytuacji. Środki na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek nauczycieli a od 2015 roku do grona fundatorów stypendiów dla młodzieży dołączyli nasi Absolwenci.
Z góry dziękujemy za Państwa hojność i zaangażowanie we wszechstronny rozwój naszej młodzieży.

Życzymy radosnego obchodzenia Święta Narodowego i udanego majowego wypoczynku.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.