II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „(Pod)różne historie” (Białystok 2018).

Do Słowaka dotarła bardzo interesująca wiadomość o kolejnym sukcesie Dominika Wołowczyka ucznia II a I Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. 7 września JURY II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ogłosiło końcowe wyniki konkursu „(Pod)różne historie”. Wśród autorów nagrodzonych prac Znalazł się Dominik Wołowczyk i jego praca „Nieco inny szlak”. Dominik zdobył jedno z trzech wyróżnień. Gratuluję wyróżnienia i umiejętnego łączenia pasji filatelistycznych i geograficznych wraz z polonistycznym postrzeganiem zjawisk kultury.

Warto zaznaczyć, że praca rodziła się i nabierała kształtu w pierwszych dniach wakacji.

PRZED DIALOGIEM DWÓCH KULTUR POLSKA UKRAINA

W Królewskiej Pracowni Polonistycznej trwają ostatnie przygotowania do tegorocznego kresowego, polonistycznego wędrowania. Będzie to już IX edycja projektu Młodych Polaków i Ukraińców Dialog Dwóch Kultur Polska – Ukraina. W dniach od 21 do 29 września Zespół Kawiarenki Literackiej i kresowi wędrowcy z klasy II a, II e, III c, III b i II b odwiedzą kultowe miejsca dla polskiego dziedzictwa kulturowego: Lwów, Krzemieniec, , Tarnopol, Zbaraż, Kamieniec Podolski i Chocim. Wezmą też udział w Akcji „sadźmy przyjacielu róże” w Rosarium Juliusza , spotkają się z Polakami mieszkającymi w Krzemieńcu. Wędrówka śladami Patrona naszego Liceum i bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza oraz uroczystości urodzinowe Juliusza i Kingi dopełnią program wyjazdu.

ŚNIADANIE PRASOWE W TEATRZE ROZRYWKI W CHORZOWIE

12 września delegacja teatromanów Słowaka (przedstawiciele Rady Młodzieżowej i Kawiarenki Literackiej) uczestniczyła w śniadaniu prasowym Teatru Rozrywki w Chorzowie. Przy dobrej herbacie była okazja do poznania Teatru od nietypowej strony. Nowa Dyrekcja zapoznała przedstawicieli mediów i młodzieżowej publiczności z planami repertuarowymi na nadchodzący sezon. Przedstawiono również ciekawe propozycje udziału młodych widzów w teatralnych warsztatach, które będą organizowane z myślą o licealistach w sezonie 2018/2019. Teatromani Słowaka pogratulowali nowej Dyrekcji teatralnych pomysłów i zaszczytu kierowania chorzowskim Teatrem Rozrywki.

JUBILEUSZ REDUTY ŚLĄSKIEJ

6 września Kawiarenka Literacka i teatromani Słowaka byli obecni na uroczystej premierze sztuki „Ulica Wolności”  w reżyserii Roberta Talarczyka Dyrektora Teatru Śląskiego. Autorem scenariusza jest Piotr Zaczkowski, poeta, publicysta, animator życia teatralnego na Śląsku. Sztukę zrealizował i zaprezentował najstarszy, działający teatr amatorski w Polsce. Reduta Śląska od początku XX wieku działa w Chorzowie. Teatralna opowieść o przeszłości i współczesności, najpopularniejszej ulicy Królewskiej Huty a potem Chorzowa wzruszyła publiczność i była sentymentalną podróżą do lat dzieciństwa i młodości.
Po oficjalnych wystąpieniach : Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotali i Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy, Wiktoria Knop z Kawiarenki Literackiej wraz z życzeniami odczytała swój „okolicznościowy wiersz specjalnie napisany na Jubileusz Reduty”. Poetyckie życzenia spotkały się z niezwykle sympatyczną reakcją publiczności. Reduta poprosiła o tekst okolicznościowego utworu do swojej kroniki.

UNIWERSYTECKA INAUGURACJA dla KLAS PIERWSZYCH AZSO

Zakończył się pierwszy tydzień nauki. Był to niezwykle pracowity czas dla uczniów klas pierwszych I Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. 4 września 2018 roku uczestniczyli w podniosłej uroczystości w Uniwersytecie Śląskim. W Sali audytoryjnej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uniwersytecka inauguracja roku szkolnego 2018/2019. W orszaku rektorskim pojawili się Pan prof.zw. dr hab. Karol Kołodziej, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego , Pani prof. dr hab. Ewa Jaskółowa kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego oraz dr hab. Armand Cholewka Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia. Obecni byli przedstawiciele władz Miasta Chorzów Pan Wiesław Ciężkowski Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa ds. społecznych oraz Pani Małgorzata Kern Skarbnik Miasta Chorzów. W uroczystości uczestniczył Dyrektor AZSO Pan Przemysław Fabjański. Po wystąpieniach gości nastąpiła podniosła uroczystość ślubowania klas pierwszych Uniwersyteckiego Liceum. Tradycyjnie jak na uniwersyteckie inauguracje przystało wykład inauguracyjny wygłosiła Pani prof. dr hab. Ewa Jaskółowa. Była to gawęda historycznoliteracka „Podróże Juliusza Słowackiego”. Całość dopełniły: akademicki hymn „Gaudeamus igitur” i „Testament mój” Hymn chorzowskiego Słowaka.

Całość prowadził piszący te słowa,

Andrzej Król

DZIEŃ PATRONA – URODZINY JULKA

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych I Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego uczestniczyli w urodzinowym spotkaniu z Patronem. Jest to święto obchodzone w całej Europejskiej Rodzinie Szkół im. Juliusza Słowackiego Czechy – Polska – Litwa – Ukraina. Urodzinowi goście spotkali się w holu Szkoły. Wyśpiewane życzenia w językach, które bliskie są uczniom Słowaka, wspomnienie Krzemieńca miasta rodzinnego Słowackiego, „odnalezione nagranie pierwszych tekstów poetyckich” naszego patrona , urodzinowe torty Juliusza oraz złożone wiązanki kwiatów wypełniły program Dnia Patrona. Warto zaznaczyć, że pierwszy raz na urodzinach Juliusza hymn Słowaka zaśpiewali wszyscy obecni, zaczynający edukacyjną i intelektualną przygodę, wchodząc w życie naszej „Słowakowej Społeczności”.