Addvantage

Rada Rodziców

Rada Rodziców Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu. Kadencja Rady Rodziców AZSO upływa we wrześniu 2017 r.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 • Jarosław Kurak 3 b - Przewodniczący
 • Edyta Wodziczko 3 GDC – Zastępca Przewodniczącego
 • Paulina Narimany 1 b - Sekretarz
 • Agnieszka Kloryga 1 GDC - Członek RR
 • Aleksandra Kluba 1 d - Członek RR
 • Aleksandra Majchrowicz 3 d - Członek RR
 • Anna Janiurek 2 GDB - Członek RR
 • Beata Trawińska 2 d - Członek RR
 • Grzegorz Duda 1 a - Członek RR
 • Jacek Wesenfeld 2 b - Członek RR
 • Joanna Krawczyk-Płonka 1 GDA - Członek RR
 • Jolanta Dorobisz 2 c - Członek RR
 • Krystyna Danysz 1 c - Członek RR
 • Małgorzata Kern 3 GDA - Członek RR
 • Marek Będlicki 3 a - Członek RR
 • Marta Chmielewska 2 GDA - Członek RR
 • Sylwia Szwej 3 GDB - Członek RR
 • Tamara Śliwińska 2 GDC - Członek RR

Księgowa Rady Rodziców:

 • Agnieszka Głogowska

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy - tytułem "wpłata na rzecz szkoły", proszę kierować na rachunek:
ING Bank Śląski O/Chorzów 23 1050 1214 1000 0024 2199 2500


Kasjer Rady Rodziców:

 • Mariola Zachłod
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie,
ul. gen. H. Dąbrowskiego 36, parter - s. 102 (sekretariat)


Kasa Rady Rodziców czynna jest:

 • poniedziałek - czwartek - 9:30 - 17:30
 • piątek - 9:30 - 15:30
 • w trakcie klasowych zebrań rodzicielskich (według harmonogramu zebrań)

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest na stronie internetowej AZSO w dziale „Statut i regulaminy”


Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Rodziców.

PROTOKÓŁ nr 2/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 3/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 4/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 5/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 6/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 8/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 9/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 10/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 11/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 12/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 2/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 3/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 4/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 5/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 6/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 7/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 8/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 9/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 10/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 11/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 12/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 1/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 2/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 3/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 4/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 5/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 6/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 7/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 8/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 9/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 10/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 11/2016-2017