Addvantage
Wysyłanie żądania

Sierpień 2017

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 30 czerwca 2017 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. Z uwagi na nieznaną godzinę dystrybucji świadectw i konieczność wstępnej ich analizy, zwykle wręczanie świadectw rozpoczyna się o godzinie 12.00. W przypadku zmiany terminu, zainteresowani zostaną powiadomieni jutrzejszym komunikatem na stronie AZSO.
30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl (przejdź do) SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna - 22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna - 23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura).
Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
Dyrektor 29.06.2017 14:20