Próbny egzamin maturalny

W dniach 4 – 11 stycznia 2018 zostaną przeprowadzone w naszej szkole próbne egzaminy maturalne według następującego harmonogramu:
 czwartek 4 stycznia, godz. 9.00 – język polski, poziom podstawowy
 czwartek 4 stycznia, godz. 14.00 – biologia, poziom rozszerzony
 piątek 5 stycznia, godz. 9.00 – matematyka, poziom podstawowy
 piątek 5 stycznia, godz. 14.00 – historia,
 poniedziałek 8 stycznia, godz. 9.00 – język angielski , poziom podstawowy
(tylko ci, którzy piszą tylko podstawę)
 poniedziałek 8 stycznia, godz. 14.00 – język angielski, poziom rozszerzony
 wtorek, 9 stycznia, godz. 9.00 – język polski, poziom rozszerzony
 wtorek 9 stycznia, godz. 14.00 – chemia, poziom rozszerzony
 środa 10 stycznia, godz. 9.00 – matematyka, poziom rozszerzony
 środa 10 stycznia, godz.14.00 – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony
 czwartek 11 stycznia, godz. 9.00 – geografia, poziom rozszerzony
 czwartek 11 stycznia, godz. 14.00 – fizyka, poziom rozszerzony

Każdego dnia próbnych egzaminów maturalnych zbiórka przed salami o godz. 8.30 dla egzaminu rozpoczynającego się o godz. 9.00 i o godz.13.30 dla egzaminu rozpoczynającego się o godz. 14.00.
Listy z przydziałem do poszczególnych sal są wywieszone na tablicy ogłoszeń na 1szym piętrze.
Przypominam o konieczności posiadania dokumentu tożsamości z numerem PESEL i pióra (długopisu) z czarnym atramentem (tuszem). Na egzaminie można mieć małą butelkę wody.
Przypominam o zakazie wnoszenia na sale egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Sam fakt posiadania np. telefonu komórkowego skutkuje natychmiastowym unieważnieniem egzaminu maturalnego.
Trzymam kciuki za powodzenie i życzę jak najlepszych wyników.

Próbny egzamin maturalny

W czwartek 4 stycznia i w piątek 5 stycznia uczniowie klas 3 nie mają lekcji zerowej zaś po zakończonym próbnym egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom podstawowy i matematyki, poziom podstawowy maja lekcje od godz. 12.30.
W pozostałe dni w lekcji zwolnieni są tylko ci uczniowie klas 3, którzy w danym dniu i o danej godzinie piszą próbny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. Odpowiednie zwolnienia wpisują wychowawcy klas 3. Pozostali uczniowie mają normalne lekcje.

Pierwszy numer czasopisma kulturalno-literackiego SŁOWA(K)

Jest już dostępny pierwszy numer uczniowskiego czasopisma kulturalno-literackiego SŁOWA(K). Można w nim znaleźć prace wychowanków Słowaka czyli poezję, prozę, wywiady oraz inne formy artystyczne takie jak zdjęcia czy rysunki. Zachęcamy do lektury! Elektroniczna wersja znajduje się pod linkiem: http://www.juniormedia.pl/junior-gazety/czasopismo-kulturalno-literackie